Časté otázky - Anglická vesnička - Angloville

Časté otázky

 • Kolik rodilých mluvčích se zúčastní kurzu?

  V programech Angloville – „Anglická vesnička“ bude počet rodilých mluvčích stejný, jako počet českých účastníků. Průměrný počet účastníků v programu je 30 až 35 osob (českých i anglicky mluvících účastníků dohromady). U programů Tandem House je poměr rodilých mluvčích k českým účastníkům 1 ku 2. U Angloville Junior se 1 rodilý mluvčí věnuje 2 českým účastníkům.

 • Co odlišuje Angloville od ostatních intenzivních jazykových kurzů?

  Angloville je simulace anglicky mluvicího prostředí – vytváříme mini „Anglickou vesničku“ v České republice, ve které se mluví jen anglicky. Program je plně individualizován, při každé hodině kurzu vás doprovází jiný rodilý mluvčí. Neučíme pomocí knih. Program je založen na neustálé komunikaci s rodilým mluvčím. Program navíc předpokládá využití řady inovačních metod za účelem zrychlení procesu učení. K takovým metodám patří:

  • metoda „ponoření se do jazyka“ – učení prostřednictvím projektů a zábavy, jazyk není cíl, ale prostředek k tomuto cíli.
  • konverzace jeden na jednoho „1 na 1“ nebo „2 na 1“ s rodilým mluvčím – podle zvoleného programu.
  • Paretův princip- 80/20 – program zdůrazňuje slovní zásobu a praktické znalosti, které jsou nejčastěji používané v každodenním styku s angličtinou
 • Zvažuji jazykový pobyt ve Velké Británie, v čem je Angloville lepší?
  • Aktivity a konverzace jeden na jednoho „1 na 1“ nebo „2 na 1“ s rodilými mluvčími – místo hodin ve velkých skupinách
  • Jen praktická komunikace – místo teoretických hodin v jazykové třídě
  • Společnost rodilých mluvčích po celou dobu trvání programu, 12 hodin denně – místo trávení volného času s účastníky, kteří raději používají český jazyk, nebo jinými žáky.
  • 5-6 různých přízvuků na 1 místě – místo jednoho.
  • Anglická vesnička v České republice – vzdálená maximálně 3 hodiny jízdy autem z největších českých měst.
  • Lepší poměr kvality a ceny.
  • Více v sekci „Angloville vs Kurz v zahraničí“
 • Kdo jsou rodilí mluvčí v „Anglické vesničce“ Angloville?

  Anglosaští účastníci pocházejí z různých anglicky mluvících zemí: Velké Británie, USA, Irska či Austrálie. Značná část účastníků jsou lidé, kteří vlastní certifikáty vyučování TEFL. Avšak s ohledem na strukturu programu se nechceme uzavírat pouze v kruhu profesních učitelů. Angloville je především intenzivní jazyková praxe, proto se mezi anglicky mluvícími osobami nacházejí také zástupci mnoha profesí se zajímavou minulostí a vzděláním s různými profily: lidé spojeni s podnikáním, právem, novináři, studenti a také zástupci mnoha jiných profesí. Věk účastníků se může pohybovat od 20 do 50 let (juniorské programy od 12 do 18 let ). Účastníci jsou voleni tak, aby tvořili různorodou a zajímavou skupinu lidí zastupující různá prostředí.

 • Nejsem si jistý/jistá svou jazykovou úrovní.

  Zveme vás k nezávaznému telefonickému pohovoru s koordinátorem programu, během něhož budete moci nezávazně konzultovat svou jazykovou úroveň. Pokud se rozhodnete, že je ještě brzy na tento pobyt – budeme moci nabídnout bezplatné vzdělávací materiály.

 • Kolik je českým účastníkům programu let?

  Do Angloville přicházejí osoby prakticky z každé věkové skupiny, od 18 do 70+ let (juniorské programy od 12 do 18 let ). Program je tak individualizován a diferencován, že každý účastník nalézá odpověď na vlastní konkrétní jazykové potřeby.

 • Jaký je profil českého účastníka kurzu?

  Účast v programu Angloville doporučujeme všem, kteří chtějí v krátké době značně zlepšit svoje jazykové schopnosti. Podmínkou účasti v programu je věk nad 18 let (juniorské programy od 12 do 19 let ). Soustředění na praktické znalosti, cvičení schopnosti prezentace, vedení jednání v angličtině a možnost široké diskuze na různá témata s rodilými mluvčí zaručuje, že program Angloville je atraktivní nejen pro odborníky různých profesí, kteří používají angličtinu v pracovním prostředí. Přicházejí k nám lidé širokého věkového spektra a zaměření.

 • S jakým předstihem se do programu zaregistrovat?

  S ohledem na relativně malý počet míst v každé skupině vám doporučujeme se registrovat s předstihem i několika měsíců. Vyskytují se případy skupinových rezervací nebo skupin známých, proto zpravidla pouze včasná rezervace zaručuje účast v programu. Registraci do programu obvykle uzavíráme 3 týdny před začátkem programu. Kontaktujte prosím kancelář i v případě zájmu o pozdější termíny, rádi vám poradíme.