Angloville International
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Angloville International

Angloville International je nejintenzivnější individuální jazykový pobyt  v Evropě. Během desetidenního programu se zúčastníte více než 100 hodin aktivit s rodilými mluvčími.  Konverzace probíhá “jeden na jednoho” (1 na 1) nebo „dva na jednoho“ (2 na 1). To znamená jeden rodilý mluvčí na jednoho účastníka programu, nebo jeden rodilý mluvčí pro dva účastníky programu.  Během programu budete schopni překonat nejen jazykové bariéry, ale také se budete moci seznámit s anglosaskou kulturou a zemí, ve které program probíhá. Programy organizujeme v Irsku a v Londýně.

Výsledky více než 5000 absolventů, které se mohou stát i Vašimi:

 • ZÍSKÁNÍ SEBEDŮVĚRY
  po více než 100 hodinách aktivní komunikace „jeden na jednoho“ (1 na 1) nebo „dva na jednoho“ (2 na 1) s různými anglickými rodilými mluvčími
 • PROLOMENÍ BARIÉRY V MLUVENÍ
  komunikace v češtině/slovenštině v průběhu kurzu není dovolena, „ponoříte se do jazyka” po dobu 10 dnů
 • ZLEPŠENÍ PLYNULOSTI PROJEVU A POROZUMĚNÍ
  různých přízvuků díky neustálé komunikaci s rodilými mluvčími z USA, Spojeného království, Irska, Austrálie. Nového Zélandu nebo Kanady
 • ROZMLUVENÍ SE
 • ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

V čem je Angloville International jedinečný?

Angloville International klade důraz na individualitu a zájmy účastníka. Konverzace probíhá vždy "1 na 1" nebo "2 na 1"

100 hodin praktické výuky s rodilými mluvčími v průběhu 10 dnů

100% ponoření se do jazyka

Díky anglicky hovořícím lektorům máte možnost seznámit se s kulturou jiných zemí

Trénink konverzace a praktických dovedností: diskuse, vyjednávání, prezentace

Během 10 dnů uslyšíte a řeknete tolik jako během stovek hodin tradičního kurzu

Nevyučujeme pomocí knih, nevyučujeme v jazykové třídě

Angloville pořádá nejindividuálnější a nejintenzivnější anglické jazykové kurzy v Evropě. Klademe důraz na aktivní konverzaci pouze v angličtině, s rodilými mluvčími. Prolomte své jazykové bariéry a zároveň poznejte města ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, jako jsou Dublin nebo Londýn.

Angloville není jen obyčejný jazykový kurz v zahraničí!
Angloville Vás naučí nejen rozumět, ale i MLUVIT anglicky.

Účastníci

Středoevropští účastníci

Individuální a firemní účastníci pochází z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie,  Francie nebo Maďarska.  Často se jedná o zástupce nadnárodních společností, kde pracují na řídících pozicích, o úspěšné profesionály nejrůznějších profesí nebo o nadějné studenty vysokých škol.  Všichni ale mají společný cíl a společný zájem: překonat komunikační hranice, zlepšit svoji angličtinu a získat sebevědomí i v případě, že budou hovořit v jiném, než v rodném jazyce.

[cml_media_alt id='291']flagi_03[/cml_media_alt]

Rodilí mluvčí

Přijíždí k nám ze všech koutů anglicky hovořícího světa. Z Anglie, USA, Nového Zélandu, Austrálie nebo Kanady. Hovoří přirozeným způsobem, přesně tak, jak by mluvili doma, na ulici, nebo na pracovišti. Jsou to zajímaví lidé s pestrým zázemím a zástupci různých věkových kategorií. Část lektorů jsou učitelé. Někteří získali např. TEFL pedagogické vzdělání v našich partnerských institucích v Anglii nebo USA. Jiná část lektorů jsou lidé otevření, komunikativní, procestovali svět a mají zajímavé odborné zázemí. Již jen samotný rozhovor s nimi je zážitek.

Angloville International vs běžné kurzy v zahraničí

Pobyt v „Anglické vesničce“ Angloville International zahrnuje 10 intenzivních dní plných zážitků, vzdělávání, zábavy a mezinárodních zkušeností.

Běžný jazykový kurz

Angloville International

Počet hodin

40 hodin / 2 týdny

100 hodin / 10 dní 

Velikost skupiny

8-15 členů

Jeden rodilý mluvčí na jednoho až dva účastníky

Pozornost věnovaná studentovi

8-12%

50-100%

Metody výuky

Výuka jazyka a slovní zásoby, omezené množství aktivních konverzací, výuka ve třídách

Konverzace, neformální diskuse, mimoškolní prostředí, praktická cvičení

Volný čas

Typicky s českými studenty s omezenou znalostí anglického jazyka

Neustále anglicky hovořící prostředí

Přízvuky

Obvykle 1 místní přízvuk

Rodilí mluvčí z USA, Velké Británie, Austrálie, Irska… Jedinečné jazykové prostředí v „Anglické vesničce“

Ubytování

Není poskytnuto ubytování na univerzitní koleji a strava

Ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích přímo v areálu, kde probíhá výuka, plná penze

Harmonogram

Před programem
 • Hodnocení individuálních potřeb a cílů
 • Online test úrovně Angličtiny
 • Přípravné materiály
V průběhu programu
 • 1:1 nebo 2:1 rozhovory s rodilými mluvčími

 • Přes 100 hodin praktické výuky

 • Individuální přístup

Po programu
 • Individuální zpětná vazba
 • Individuální návrhy k rozvoji
 • Nové učební materiály

Příklad denního rozvrhu

 • Konverzace „1 na 1“ nebo „2 na 1“
  konverzace na jakákoliv témata. Konverzace může probíhat v restauraci, u kávy, na procházce nebo kdekoliv je Vám příjemné. Každá hodina je s jiným rodilým mluvčím
 • Skupinové aktivity
  týmová práce v malých skupinách na mini-projektu na nejrůznější témata. Vše je připraveno hravou formou. Následně je řešení projektu představeno ostatním skupinám. Cílem je naučit se diskutovat a spolupracovat v angličtině
 • Setkání s mentorem
  každý účastník si vybere jednoho rodilého mluvčího – individuálního mentora, který mu bude k dispozici v průběhu celého týdne a pomůže mu s přípravou závěrečné prezentace. Setkání s mentorem je každé ráno
 • Praktické situace
  v rámci konverzace 1 na 1 budete mít tzv. practical session. Jedná se například o nácvik komunikace po telefonu, vyjednávání o platu, o dovolené, hraní každodenních situací jako je nákup v obchodě, dotaz na cestu pokud se ztratíte a jiné důležité situace, které zažíváte v běžném životě
 • Aktivity pro volný čas
  výlety do okolí s rodilými mluvčími, prohlídky měst, procházky 
 • Entertainment hour (chvíle pro zábavu)
  v této části dne jde primárně o neformální konverzaci a zábavu. Hrají se nejrůznější hry, cvičí se joga, hrají se hospodské kvízy a jiné soutěže. Všech těchto aktivit se zúčastňují i rodilí mluvčí
 • Stravování
  konverzace v angličtině probíhají i v průběhu snídaní, obědů a večeří
 • Prezentace
  v průběhu týdne budete prezentovat své malé skupinové projekty spolu s ostatními členy skupiny a celý týden bude završen Vaší osobní prezentací na jakékoliv Vámi vybrané téma. Cílem je vyzkoušet si prezentaci v angličtině a uvědomit si, že zvládnete i to, z čeho máte na začátku týdne obavy.

Cena kurzu

Pobyt v „Anglické vesničce“ Angloville International zahrnuje  10 intenzivních dní plných zážitků, a obsahuje následující:

Účast na všech aktivitách programu  - více než 100 hodin s rodilými mluvčími

10 denní pobyt  (9 nocí) v  jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích

Plná penze:  3 jídla denně  v  restauraci campusu

Možnost  dopravy do "Anglické vesničky" z letiště v zemi konání a zpět

Výukové materiály a tutoriály

Organizované výlety a kulturní program v průběhu 10 dnů

Pro cenovou nabídku nás kontaktujte

 

 

 

 

[]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Informace o jednotlivých destinacích a termínech

naleznete pod následujícími odkazy nebo v menu výše.

 

Česká republika Irsko Londýn